Marc Teòric

És el marc referencial on se sustenta la nostra idea educativa; és a dir, recull els corrents i les teories pedagògiques amb les quals argumentem la nostra intervenció i la nostra intencionalitat educativa. Ens apropa a allò que volem transmetre i defineix com ho volem fer.

El menjador escolar, com a espai complementari de l’entorn familiar, és un temps interl·lectiu on les dimensions nutricional i relacional configuren els eixos principals. I on l’afecte i les emocions són clau per generar un clima positiu relacional i d’aprenentatge.

Tenint en compte aquestes consideracions i enfocant des d’una visió global el procés de desenvolupament i creixement de l’infant hem dissenyat aquest projecte amb el repte de crear un espai/temps de migdia que es complementi amb l’acció familiar, fent del menjador un lloc acollidor i enriquidor per al desenvolupament personal i maduratiu del nen.