Què és?

Servim-nos com a casa és un nou projecte educatiu fonamentat en l’acte de servir-se un mateix el menjar.

 

Està dissenyat per potenciar el procés de creixement i adquisició d’autonomia dels nens/es en el menjador escolar,  creant un espai d’aprenentatge, convivència i participació, on l’infant és l’actor principal de l’acció educativa.

 

 

Fem de la vivència aprenentatge!!!